Polityka prywatności

WSTĘP

Administratorem danych osobowych jest „Ten Dach” Maj Szambor Sp.j. z siedzibą ul. Warszawska 73, 26-605 Radom. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi można załatwiać pod numerem telefonu (048) 385-79-35 lub poprzez adres email tendach@tendach.com.pl

1.Dokładamy wszelkich starań, aby prywatność użytkowników strony internetowej https://tendach.com.pl/ była chroniona. Z polityki prywatności, którą właśnie czytasz dowiesz się, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie, o którą prosimy przy pierwszym wejściu na stronę https://tendach.com.pl/ , zgodnie z niniejszą polityką prywatności, pozwala nam na korzystanie z tych plików również przy kolejnych wizytach na naszej stronie.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niżej wymienione dane osobowe mogę być przez nas gromadzone, przechowywane i wykorzystywane.:

1. adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. informacje, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail, które podajesz podczas formularza kontaktowego w naszej witrynie internetowej;

4. informacje, które dostajemy od Ciebie we we wszelkiej korespondencji e-mail lub za pośrednictwem naszej strony internetowej

Jeśli chcesz przesłać nam dane osobowej osoby trzeciej, musisz wcześniej uzyskać pozwolenie tej osoby na przesłanie nam i przetwarzanie przez nas tych danych według naszych zasad.

KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Wysyłane do nas Dane osobowe wykorzystamy do celów, które określamy w tej Polityce prywatności. Twoje dane możemy użyć do:

1. odpowiedniego zarządzania stroną https://tendach.com.pl/ oraz pracą naszej firmy;

2. tworzenia ofert dostosowanych do Twoich specyficznych potrzeb;

3. właściwego działania strony https://tendach.com.pl/;

4. przesyłania ofert handlowych, jeśli o to prosiłeś;

5. wysyłania wiadomości e-mail, które są niezbędne do prowadzenia naszej działalności;

6. rozpatrywania skarg, zażaleń i reklamacji związanych ze stroną https://tendach.com.pl/ , naszą firmą i jej ofertą;

7. odpowiedniego zabezpieczenia naszej strony internetowej;

8. innych zastosowań.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych, które nam wysyłasz będą mieli tylko pracownicy naszej firmy i nie będziemy bez Twojej wyraźniej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.

Twoje dane osobowe jedynie:

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przez przepisy prawa;

2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W poniższej sekcji podajemy nasze zasady i sposób działania dotyczący przechowywania danych. Dzięki temu możemy dopełnić naszych obowiązków w zakresie zachowywania danych i usuwania danych osobowych.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu.

2. Niezależnie od innych postanowień tej polityki zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

a. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

b. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;

c. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki ostrożności, które uznamy za potrzebne w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie jakich kolwiek informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

AKTUALIZACJE

Podana tutaj polityka prywatności może ulegać zmianie, a jej aktualna wersja będzie umieszczona na stronie https://tendach.com.pl/ , dlatego użytkownicy tej strony powinni raz na jakiś czas sprawdzać stan polityki prywatności.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia swoich danych osobowych, które są przechowywane. Aby uzyskać taką zgodę należy:

1. dostarczenia prze email dowodu, który pozwoli nam na zidentyfikowanie rzeczonych danych osobowych.

W dowolnym momencie możesz przesłać nam prośbę o nie przetwarzanie twoich danych w celach marketingowych.

STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli istnieje konieczność skorygowania lub uaktualnienia twoich danych osobowych prosimy o taką informację poprzez email.

PLIKI COOKIES

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane witryny. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie witryny wiedzą, że jesteś zalogowanym użytkownikiem, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca” – jak podaje nam https://support.google.com/ .

Więcej informacji na temat plików cookies, tego jak je usuwać, wyłączać itd. Znajdziecie tutaj https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop